Aşı Tablosu

Aylara göre yaptırmanız gereken bebek aşıları.

Doğumda 1. ayın sonu 2. ayın sonu 4. ayın sonu 6. ayın sonu 12. Ay 18-24 ay İlköğretim 1. sınıf İlköğretim 8. sınıf
Hepatit B I II III
BCG I
DaBT-IPA-Hib I II III R
KKK I R
OPA + + +
Td + +
PCV ı ıı ııı R
I : Aşı II : 2. Aşılar III : 3. Aşılar
Hep B: Hepatit B aşısı
BCG: Verem aşısı (Bacille Calmette-Guerin)
DaBT-İPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b (menenjit) Aşısı (Beşli Karma aşı)
KPA: Konjuge Pnömokok (zatürre) aşısı
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı
OPA: Çocuk felci aşısı (Oral Polio aşısı)
Td: Erişkin tipi Difteri-Tetanoz aşısı
PCV: Konjuge Pnomokok aşısı
R: Rapel (Pekiştirme)
  • Hepatit-B: Doğumda (İlk 72 saat içinde), 1 ve 6. ayların sonunda birer doz.
  • BCG (Verem): 2. ayın sonunda.
  • DaBT-İPA-Hib (Difteri, aselüler boğmaca, tetanos, inaktif polio, hemofilus influenza tip b-Beşli aşı): 2, 4 ve 6. ayların sonunda birer doz, 18-24 aylar arasında pekiştirme dozu.
  • KPA: (Konguge Pnömokok Aşısı): 2, 4 ve 6. ayların sonunda birer doz, 12. ayda pekiştirme dozu.
  • KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak): 12. ayda bir doz, ilköğretim 1. sınıfta pekiştirme dozu.
  • OPA (Oral Polio Aşısı): 6. ayın sonunda, 18-24 aylıkken ve ilköğretim 1. sınıfta.
  • Td (Erişkin tipi difteri-tetanoz aşısı): İlköğretim 1 ve 8. sınıflarında pekiştirme dozları.